Hisobotlar

2021- yillik hisobot - Markazning 2021-yil hisoboti.ppt

2022-yil I-chorak hisobot -  Markazning 2022-yil I-chorak hisoboti.ppt

2022-yil 6 oylik hisobot -  Markazning 2022-yil 6 oylik hisoboti.ppt

;