Ijtimoiy psixologik xizmat

Ijtimoiy psixologik xizmat bo‘limining asosiy vazifalari:

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Qonunlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar hamda Markaz  Nizom talablariga rioya qilish;

Ta’lim muassasalarida  psixologik xizmatni takomillashtirish, psixologlarni metodik qo‘llab-quvvatlash va professional rivojlantirish;

Tuman (shahar) xalq ta’limi bo‘limlarining negizida yuridik shaxs maqomisiz Bolalarni ijtimoiy-psixologik qo‘llab-quvvatlash markazlarining faoliyatini muvofiqlashtirish;

O‘quvchi-yoshlarning psixologik salomatligini muhofaza qilish, ularning barqaror ijtimoiy va intellektual rivojlanishini ta’minlash;

O‘smirlarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish, turli xil zo‘ravonlik ko‘rinishlarining oldini olish, voyaga yetmaganlar o‘rtasida suitsidal holatlarga moyilligi bo‘lgan o‘quvchilarni barvaqt aniqlash va ularga ijtimoiy-psixologik yordam ko‘rsatish;

Inqiroz yoki favqulodda vaziyatlardan (migratsiya, repatriatsiya, epidemiya, tabiiy ofat va boshqalar) aziyat chekkan bolalar va kattalarga kompleks ijtimoiy-psixologik yordam ko‘rsatishda ko‘p tarmoqli yondashuvlarni ishlab chiqish;

 Ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya va  reintegratsiya ishlarini samarali tashkil etish;

 Xavfsiz inklyuziv o‘quv muhitini yaratish maqsadida bolalar va ularning ota-onalari/vasiylari, o‘qituvchilariga ijtimoiy-psixologik xizmat ko‘rsatishda zamonaviy yondashuvlar va usullarni ishlab chiqish;

Bolalar, ota-onalar va o‘qituvchilarga ijtimoiy-psixologik xizmat ko‘rsatish xizmatini yaratish, qo‘llab-quvvatlash va uslubiy yordam berish;

Ta’lim muassasasida, oilada va jamiyatda bola farovonligining barcha jihatlarini ta’minlashga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish, shu jumladan bolaga nisbatan zo‘ravonlikning oldini olish (profilaktika va reabilitatsiya dasturlari, shaxsiy istiqbol dasturlari va boshqalar);

Vasiylik va homiylik organlarini oila tuzilishining alternativ shakllarini taqdim etadigan oilalarga ijtimoiy-psixologik xizmatlarni ko‘rsatishda qo‘llab-quvvatlash;

Voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘yicha dasturlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirishda ishtirok etish;

Mahalliy darajadagi mutaxassislar (ijtimoiy himoya, sog‘liqni saqlash organlari, mahalla, huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari va boshqalar) jamoasi tarkibida qiyin ahvolga tushib qolgan bolalarga ijtimoiy-psixologik yordam ko‘rsatish;

Voyaga yetmaganlar orasida erta homiladorlikning asosiy sabablarini aniqlash bilan bog‘liq vaziyatni baholash, uning oldini olish va reproduktivtarbiya berishning zamonaviy milliy (modeli) mexanizmini yaratish va amaliyotga joriy etish;

Maktab psixologlarining bilim darajasi va amaliy ko‘nikma va ko‘nikmalarini oshirish, shuningdek, ularni reproduktiv tarbiya masalalarida voyaga yetmaganlar bilan ishlash texnologiyalari bilan ta’minlash;

Gender va reprodkutiv ta’lim sohasida o‘qituvchilar va ota-onalarning axborot-psixologik savodxonligini oshirish.

Bolalar, ota-onalar va pedagogik xodimlarga ijtimoiy-psixologik xizmatlar ko‘rsatayotgan mutaxassislarni qo‘llab-quvvatlash va ularning faoliyatini rejalashtirish;

Bolalar va oilalarga ko‘rsatilayotgan ijtimoiy-psixologik xizmatlar sifatini ta’minlash va doimiy ravishda monitoring olib borish;

Ilmiy tadqiqotlarni olib borish, ilg‘or xorijiy tajribani o‘rganish va amaliyotga tatbiq etish hamda ilmiy konferensiyalar va seminarlarni tashkil etish va o‘tkazish

;