Ta’lim sifatini qo'llab-quvvatlash

Ta’lim sifatini qo'llab-quvvatlash bo‘limi

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Qonunlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar hamda Markaz  Nizom talablariga rioya qilish;

Ta’lim muassasalarida  psixologik xizmatni takomillashtirish, psixologlarni metodik qo‘llab-quvvatlash va professional rivojlantirish;

Milliy ta’lim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, yoshlarni yuksak bilim-ma’rifat egalari, jismoniy va ma’naviy sog‘lom insonlar etib tarbiyalash, ta’lim muassasalarining rahbar va pedagog xodimlari nufuzini oshirish, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;

O‘qituvchilarda kasbiy stress va emotsional so‘nish holatlari profilaktikasi maqsadida psixologik tadbirlarni muntazam yo‘lga qo‘yish;

Maxsus koping va stress boshqaruvi ko‘nikmalarini shakllantirish;

Jamoada pedagoglarning psixik salomatligini saqlash va mustahkamlashga imkon tug‘diruvchi qulay muhitni shakllantirish;

“qizil xudud” tarkibida bo‘lgan ta’lim muassalarida ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha diagnostik, korreksion  va profilaktik dasturlarni ishlab chiqish;

O‘quv fanlarni past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan ishlash bo‘yicha korreksion dasturlarni ishlab chiqish va pedagoglar, ota-onalar uchun tavsiyalar ishlab chiqish;  

O‘smirlarga kasb tanlashda yordam berish va kasbiy o‘zligini anglashi jarayonida maslahat berish

;