Video galleria

“O‘quvchilarni kasbiy mahoratini, intellektual salohiyatini oshirish va kasbiy faoliyatga bo‘lgan qobiliyat va kompetensiyalarni shakllantirish” loyiha doirasida

“O‘quvchilarni kasbiy mahoratini, intellektual salohiyatini oshirish va kasbiy faoliyatga bo‘lgan qobiliyat va kompetensiyalarni shakllantirish” loyiha doirasida “Xalq ta’limi tizimida o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish: muammo va ularning yechimlari” mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

;